Antwoord

Het online archief is een belangrijk onderdeel van de Z factuur dienst. Hier treft u alle digitale facturen aan van leveranciers die deelnemen aan Z factuur en alle papieren facturen die op uw initiatief (via het Z factuur scan fax abonnement) zijn gedigitaliseerd. Het online archief is vervolgens het vertrekpunt voor de verdere verwerking van de factuur door de diverse koppelingen (bijv. doorsturen naar internetbankieren, downloaden voor telebankieren, inlezen in boekhoudprogramma’s).

Is uw vraag beantwoord?