Antwoord

Een digitale factuur verschilt in dit opzicht niet van een papieren factuur. De factuurontvanger blijft de mogelijkheid houden om een factuur niet te betalen of om te reclameren. Z factuur speelt hierop in door factuurverzenders een ‘informatie en reclamatie’ service aan te bieden.
Als de factuurverzender gebruik maakt van deze service dan kan de factuurontvanger vanuit het online archief een vraag of klacht over een factuur indienen. Op dat moment stuurt Z factuur de vraag of klacht met de bijbehorende factuurgegevens en PDF-factuur naar een door de factuurverzender opgegeven e-mailadres. Het voordeel hiervan is dat de financiële administratie van de factuurverzender direct een compleet dossier heeft en de binnengekomen vragen en klachten op een gestructureerde manier (periodiek) kan afwerken.

Is uw vraag beantwoord?