Antwoord

In het Z factuur basis abonnement ontvangt u alle beschikbare digitale facturen in uw digitale archief. De beschikbare facturen zijn de facturen van verzenders (bedrijven en leveranciers) die deelnemen aan Z factuur. De verzenders hoeven niet langer de papieren factuur te printen en te frankeren. De verzender bespaart en betaalt daarom de kosten die gemoeid zijn met het verwerken en plaatsen van uw factuur in uw digitale archief.

Is uw vraag beantwoord?