Antwoord

Ja, Z factuur en – als onderdeel daarvan – het online archief voldoen aan alle fiscale eisen. De belangrijkste eis die de Belastingdienst stelt, is dat de factuur authentiek en integer is. Met authentiek wordt bedoeld dat de afnemer (ontvanger) er zeker van moet kunnen zijn dat de factuur werkelijk van de leverancier afkomstig is. Met integer wordt bedoeld dat leverancier en afnemer (ontvanger) er zeker van kunnen zijn dat de factuur niet is veranderd.

Z factuur borgt de authenticiteit en de integriteit door de factuur te voorzien van een geavanceerde digitale handtekening. De Z factuur dienstverlening is door de Belastingdienst beoordeeld en gecontroleerd. De Belastingdienst heeft de Z factuurdienst akkoord bevonden en vervolgens gecertificeerd.

Is uw vraag beantwoord?