Antwoord

Dit is inderdaad een mogelijkheid. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de wet voorschrijft dat een factuurontvanger toestemming moet geven voor de ontvangst van een digitale factuur. Z factuur voldoet aan de wettelijke eisen doordat factuurontvangers zich expliciet aanmelden voor de dienst.

Een andere randvoorwaarde voor het per e-mail versturen van digitale facturen is dat u de beschikking heeft over actuele e-mailadressen van uw afnemers. Z factuur heeft alle e-mailadressen en heeft minder last van de hoge frequentie waarmee e-mailadressen doorgaans veranderen. Dit komt omdat het e-mail adres is gekoppeld aan Z login, een dienst die veel agrariërs dagelijks gebruiken.

Tot slot biedt het versturen van een PDF-factuur de factuurontvanger weinig extra voordeel. De ontvanger moet de factuur alsnog invoeren in het eigen betalingssysteem en/ of boekhoudpakket en wellicht uitprinten. Met Z factuur kan de factuurontvanger de gegevens eenvoudig in zijn betalingssysteem inlezen en is uitprinten niet noodzakelijk.

Is uw vraag beantwoord?