Antwoord

Zolang nog niet al uw afnemers deelnemen aan Z factuur moet bij iedere facturatierun onderscheid worden gemaakt tussen facturen die gericht zijn aan deelnemers van Z factuur en aan niet-deelnemers van Z factuur. Er zijn twee manieren om dit onderscheid te maken:

  1. De eerste manier gaat er vanuit dat de factuurverzender in zijn financiële administratie bijhoudt welke afnemers Z factuur deelnemer zijn. Hiertoe stelt Z factuur een zogenoemde deelnemerwebservice ter beschikking. Deze webservice geeft een lijst met alle Z factuur deelnemers, inclusief een aantal unieke kenmerken (AgroSwitch id, KvK-nummer, bedrijfsnaam, postcode, huisnummer, bankrekeningnummer) waarop de deelnemer kan worden gekoppeld aan een afnemer. Door een peildatum mee te geven worden alleen de nieuwe aanmeldingen en afmeldingen aangeboden. De factuurverzender stuurt vervolgens voor elke klant die is geïdentificeerd als Z factuur deelnemer het eigen klantnummer gekoppeld aan het AgroSwitch id terug naar Z factuur.
  2. De tweede manier gaat er vanuit dat de factuurverzender haar klantgegevens ter matching aanbiedt aan Z factuur. Z factuur maakt dan de match tussen de klanten van de verzender en de deelnemers aan Z factuur. Het betreffende klantnummer wordt dan opgenomen in de database van Z factuur. Vervolgens levert de factuurverzender de complete batch met facturen aan bij Z factuur waarna Z factuur de batch splitst in twee sub-batches. De batch gericht aan Z factuur deelnemers wordt digitaal gedistribueerd. De batch gericht aan niet-deelnemers wordt door Z factuur of door de factuurverzender geprint en per post verzonden.
Is uw vraag beantwoord?